Volgens de ARBO wet is een werkgever verplicht om zijn medewerkers met betrouwbare arbeidsmiddelen te laten werken. De inspectie SZW kijkt onder andere of het elektrische gereedschap is gekeurd volgens de NEN 3140, indien er zich een bedrijfsongeval voordoet. Dit is de Nederlandse norm waarin de elektrische veiligheid van machines wordt geregeld.

Veilig werken

Als werkgever is het volgens de wet uw taak er voor te zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken. De installaties en het gereedschap moeten voldoen aan wettelijke NEN normen. Elektrisch gereedschap moet voldoen aan de NEN 3140 norm. Een erkende keurmeester NEN 3140 moet deze NEN certificering uitvoeren. Wij brengen uw arbeidsmiddelen in kaart met ons beheerssysteem en zorgen er voor dat u voldoet aan alle wettelijke eisen.

NEN3140 keuringen